Σχετικα με την εταιρια μας

Με την σύγχρονη τεχνογνωσία και την πολύχρονη πείρα ξεκίνησε η επιχείρηση του Πηλιανίδη Ιάκωβου το 2000, αμέσως κέρδισε την εμπιστοσύνη της τοπικής αγοράς της Πτολεμαΐδας και μέσα σε λίνα χρόνια αναπτύχθηκε σε όλη την Δυτική Μακεδονία.

Κύρια αντικείμενα της επιχείρησης είναι η εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού. Κύριοι πελάτες της είναι οι Δημόσιες υπηρεσίες και μικρές και μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες της περιοχής. Η ταχύτατη εξέλιξης και ανάπτυξης που παρουσιάζει, οφείλετε στην εύκολη, οικονομική και αξιόπιστη λύση των υπηρεσιών της.

Συνδυάζοντας τη θέληση και τις δυνατότητες, κύριος στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της σε όλη την Ελλάδα. Η επιχείρηση επενδύει συστηματικά στον εξοπλισμό και στις εγκαταστάσεις της, προσαρμόζοντας πλήρως, την παραγωγική της λειτουργία στις νέες τεχνολογικές προσκλήσεις.